Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s. 11. února 2016


Průběh jednání:

 1.  Potvrzeno, že faktury za členské příspěvky na rok 2016 s průvodním dopisem J. Březny a pozvánky s přihláškami na únorový seminář „Hygiena práce“ a březnový „Pod pokličkou“ byly odeslány.
 2. Zkoušky Personální manažer:
  - J. Března informoval o své schůzce s M. Kopicovou
  - odsouhlaseno, že případové studie budou s největší pravděpodobností z testů vypuštěny
 3. Dubnová konference Gender Gap na Žofíně spojená s vyhlášením ankety Manažer roku:
  - pozvánky na akci zašle spolupořádající partner ČMA. Ohledně zbylých organizačních záležitostí je s ČMA domluvenaschůzka v následujícím týdnu
 4.  I. Krupičková navrhla zúčastnit se hlasování v anketě Manažer roku, přičemž osloví dva jí vytipované kandidáty. Informace o nich zároveň zašle J. Březnovi.
 5. Případné hlasování v anketě Zaměstnavatel roku se bude projednávat na příštím jednání výboru 10.3.
 6. A. Vaňharová zkontaktuje společnost Tiscali ohledně chybějícího hesla k druhé e-mailové adrese klubu na serveru tiscali.cz.
 7. Telefon a hotovost do pokladničky obdrží A. Vaňharová od J. Březny příští pátek.
  Zapsala: Adéla Vaňharová