Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 11. prosince 2014


Schůzi zahájil prezident Klubu. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 11. 12. 2014, Klub má k dispozici v pokladně: XXXX Kč, na kontě: YYYYYYYYY Kč. Celkem ZZZZZZ Kč. Stav členské základny beze změn.
Výbor se zabýval zhodnocením přípravy a průběhu Klubového setkání v Horním Slavkově. Účastníci setkání byli spokojeni s obsahem workshopů a prezentací, velice zajímavá byla exkurze do provozu Devro. Bohužel účast na setkání byla velice nízká, nedostavili se ani někteří přihlášení účastníci. Zůstává otázkou, jak setkání vice zviditelnit a zajistit dostatek účastníků i mimo členskou základnu.

Konference Firma ve válečném konfliktu. Všichni přítomní členové výboru a DR souhlasí s tímto tématem, padly návrhy na možné vystupující. Mgr. Března zkusí zjistit podmínky pro účast zástupce koncernu VIG z Kyjeva. Dalšími lektory by mohl být někdo z velení české armády (Petr Pavel??). Na konferenci by mělo být obsaženo i téma Dopady blokací – možný prezentátor Ing. Frolík, případně Vladimíra Michnová – Linet. Možná by mohl vystoupit i zástupce společnosti cut-e. Výkonná ředitelka osloví některého ze zahraničních komentátorů. Další návrhy na příští schůzi.
Termín – 29. dubna, místo Kooperativa, prostor zajištěn.

Plán aktivit na rok 2015
Vzhledem k nemoci výkonné ředitelky bude podrobnější plán projednán na lednové schůzi.
Zatím byly stanoveny termíny klubových setkání. V červnu – 25. – 26. – zajistí klubové setkání sekce Severozápad, dr. Dostál. Místo – Červený Hrádek.
Další klubové setkání se uskuteční ve Vápence Čertovy schody – září.
Shromáždění členů se uskuteční 12. března. Prostor je již zajištěn v Kooperativě.

Výbor se dále zabýval možností zrušit nájem kanceláře v Jankovcově ulici. Je třeba zachovat archív a „adresu“ Klubu. Rozhodnutí na lednové schůzi.

Rozpočet na rok 2015.
Výkonná ředitelka připraví návrh rozpočtu na rok 2015 na lednovou schůzi.
Zapsala L. Smrčková
Termín příští schůze: 15. 1. 2015

Návrh plánu schůzí výboru a DR Klubu personalistů ČR. z.s. v roce 2015
15. ledna výbor
12. února výbor
12. března Shromáždění členů
9. dubna výbor
23. - 24. dubna klubové setkání
14. května výbor
11. června výbor
25. - 26. 6. klubové setkání
9. července výbor
10. září výbor
konference 24. nebo 25. 9.
8. října výbor
12. listopadu výbor
26. - 27. 11. klubové setkání
10. prosince výbor