Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 9. června 2016


 Průběh jednání:
1. JUDr. Filip předal A. Vaňharové tištěné verze ročníků Zpravodaje KP z minulých desetiletí, CD s klubovými dokumenty a další materiály pro zmapování historie Klubu, které by mělo navazovat na období zpracované Ing. Benešem v podobě, v jaké je publikováno na webových stránkách, popř. se objeví také v propagační brožurce plánované k vydání u příležitosti podzimní konference i pro propagační účely Klubu obecně.
2. A. Vaňharová informovala o získání 30% slevy a poštovného zdarma na publikace nakladatelství Management Press pro všechny členy Klubu a o uzavření spolupráce s informačním portálem Edumenu.cz.
3. Akce pro začínající personalisty s pracovním názvem“ Začínáme v personalistice“ byla přesunuta z června na září, konkrétní termín bude ještě upřesněn. V edukační části akce předběžně potvrdil účast Ing. Lidmaňský coby lektor přednášky Základní orientace v personální administrativě. 
4. Termín konference k 25. výročí založení Klubu je předběžně navržen na polovinu října, konkrétně 13. 10. od 10.00 - cca 15.00, definitivní datum bude stanoveno až po potvrzení účasti zvažovaných přednášejících. Definitivní termín bude oznámen na příští schůzi výboru 14. 7.
5. Plánování témat a termínů seminářů v druhém pololetí.