Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 9. března 2017


 Průběh jednání:


1.) Rekapitulace dosud uskutečněných seminářů (od začátku roku celkem tři).


2.) A. Vaňharová aj. Března informovali, že v následujícím čtvrtletí bude Klub spolupracovat na třech konferencích, které pořádají magazín Moderní řízení, společnost BeeConsulting a ČMA.


3.) A. Vaňharová informovala počtu členů, kteří dosud zaplatili členský poplatek na letošní rok a o stavu účtu.


4.) Řešení organizačních náležitostí týkajících se voleb do výboru a dozorčí rady Klubu, které byly součástí Shromáždění členů KPČR ten samý den od 10.00. Do volební komise byli jmenováni Ing. Beneš (jako její předseda)a A. Vaňharová.


5.) JUDr. Filip, odcházející z funkce viceprezidenta a člena výboru, byl jmenován čestným členem. A. Vaňharová připraví jmenovací dekret.

6.) Přítomní členové výboru jednohlasně zvolili prezidentem na další tříleté období Mgr. Jana Březnu.


7.) Novým viceprezidentem byl členy výboru zvolen Mgr. Martin Stolín, druhým viceprezidentem byl zvolen PhDr. Pavel Škorpil.

8.) Příští zasedání výboru a DR proběhne 13. dubna od 9.30 v místnosti C308.