Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 8. prosince 2016


 1.) Sumarizace akcí plánovaných na první polovinu roku 2017. Většina z nich je teprve v jednání, upřesněny budou na příštím jednání výboru. Stále je možné podávat další návrhy témat na semináře. 


2.) Shromáždění členů je naplánováno na 9. 3. 2017, kdy rovněž proběhne i jednání výboru.


3.) Sumarizace typů benefitů v plánovaném balíčku benefitů pro členy klubu, které se zatím podařilo získat včetně těch, které jsou zatím pouze v jednání.


4.) Projednání tabulky finančního plánu na rok 2016.


5.) Společnosti Diamo, s. p. vystaví A. Vaňharová fakturu na členský příspěvek na příští rok již letos v prosinci.


6.) 8. 12. 2016 odvolal výbor Klubu personalistů ČR, z. s. podle ustanovení článku V, odst. 11 Stanov dnem 31. 1. 2017 Ing. Janu Křenovou z funkce vedoucí pobočného spolku Klubu personalistů ČR, moravskoslezské regionální sekce.Bankovní účet moravsko-slezské sekce bude zrušen, o čemž J. Křenová zašle potvrzení, a peněžní zůstatek převeden na účet Klubu.
Do 20. 1. 2017 Ing. Křenová rovněž zašle návrh protokolárního předání dokumentace projektového řízení, které musí být spolu se zrušením účtu a převedením peněžního zůstatku provedeno do 31. 1. 2017.


7.) Příští jednání výboru a DR se uskuteční 10. 1. 2017 od 9.30. Další bude následovat 2. 2. od 9.30.