Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 15. září 2016


Průběh jednání:

1. Vzhledem k tomu, že sekce Region Morava a Slezsko, p.s. již dva roky nepodává zprávy o své činnosti, nezaslala plán činnosti na rok 2016 a jeho předsedkyně Ing. Jana Křenová nezaplatila členský poplatek na letošní rok, bude ji a Ing. Rudolfa Salzbrunna A. Vaňharová informovat o tom, že výbor hodlá tento pobočný spolek zrušit.
2. Byly naplánovány akce na 2. pololetí 2016 (celkem 7).
3. Na příštím jednání výboru všichni předloží své návrhy témat akcí na první pololetí 2017.
4. Na příštím výboru se probere účetnictví za tři čtvrtě roku 2016.
5. Členové výboru se rozhodli zažádat o dotaci v OP Zaměstnanost výzva č.060 -Vzdělávání- společná cesta k rozvoji. Na příštím výboru se probere první kolo příprav pro podání žádosti.
6. Termín příštího jednání výboru a DR je 13. 10. odpoledne po skončení konference Quo vadis.