Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 13.října 2016


 
1. Bylo rozhodnuto, že sekce Morava a Slezsko, p.s. se rušit nebude, pouze se pozastaví její činnost. Její dosavadní ředitelka Mgr. Jana Křenová bude oficiálně odvolána, o čemž ji bude informovat A. Vaňharová. R. Salzbrunn se obrátí na Jiřího Adámka s dotazem, zda by měl zájem ji ve funkci vystřídat. Nový ředitel bude muset zvolit nové sídlo sekce. Právní kroky týkající se změn souvisejících s uvedenými aktivitami J. Března ještě projedná s J. Filipem.


2. Na příští jednání výboru a DR přinesou členové své návrhy nominací do ankety Manažer roku v oblasti pojišťovnictví.


3. Rovněž každý přinese své návrhy témat na akce pro první polovinu roku 2017.


4. I. Krupičková informovala o projektu své kolegyně, doktorandky FF UK Ley Tylečkové, zkoumajícího význam barvy, intonace a dalších vlastností lidského hlasu v mluveném projevu v oblasti práce. Výzkum je založen na sběru a vyhodnocování reakcí posluchačů a v současnosti hledá další dobrovolníky. 


5. Příští jednání výboru se bude konat 10.11. od 9.30 v místnosti C305. Po jeho skončení je naplánována návštěva hrobu Lenky Smrčkové u příležitosti jejích nedávných narozenin. V této souvislosti A.Vaňharová pozve také A. Kazdovou, bývalou kolegyni L. Smrčkové.