Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR 12. května 2016


Průběh jednání:
1. Na zkoušky Personální manažer pozve J. Března PhDr. Miroslavu Kopicovou. Současná verze testu byla schválena, J. Března ještě pošle cca 10 otázek, A. Vaňharová připraví 3-4 verze.
2. Seminář Age management s lektorkou Ilonou Štorovou se bude konat 16. 6. 2016.
3. Na červen je dále naplánována odpolední akce pro začínající personalisty s pracovním názvem Začínáme v personalistice. Součástí programu by měly být přednášky na téma „jak zacházet s personálními daty“ a „základní orientace v personální administrativě“.
4. Konference k 25. výročí Klubu personalistů je předběžně naplánována na polovinu září, spolupořadatelem je ČMA. Prozatímní název je Quo vadis /Evropo/?, její náplní by měl být stručný přehled historie KP v kontextu vývoje personalistiky v ČR po r. 1989, analýza současné situace v HR a nástin očekávaného budoucího vývoje, mj. v souvislosti s novými trendy vyhledávání zaměstnanců a s chystanými legislativními změnami či téma propadu společenské prestiže manažerské profese. Všichni přítomní byli vyzváni, aby navrhli další případné náměty. Jako moderátora osloví J. Března Vlado Synka.
5. V rámci zpracování historie KP všichni, kdo mají k předmětu nějaké materiály, je laskavě zašlou A. Vaňharové. Články o historii Klubu budou vycházet ve Zpravodaji KP a současně budou publikovány na webových stránkách.
6. Na příštím jednání výboru, které se bude konat 9. 6., se probere nabídka informačního PC systému od dodavatele Capitol Web Development.
7. Příští jednání výboru se uskuteční 9. 6. 2016.