Zápis z jednání a výboru a DR Klubu personalistů ČR 10. března 2016


 Průběh jednání:


1. J. Března předal A. Vaňharové SIM kartu s novým telefonním číslem KPČR: 773 885 384.
2. Krátce shrnuty informace o odpoledním semináři Pod pokličkou zákoníku práce s doc. JUDr. Petrem Hůrkou, J. Března slíbil poslat J. Filipovi a A. Vaňharové kontakt na něj.
3. Každoroční shromáždění členů KP ČR se bude konat 11. dubna od 10.00 v konferenčním sále budově Kooperativy. Moderovat jej bude I. Krupičková.
- Po shromáždění bude následovat cca 2 hodinový doprovodný program, jehož téma je zatím v jednání. L. Jelínková za tímto účelem osloví lektory z 1.Vox a výsledek sdělí A. Vaňharové.
- V souvislosti se shromážděním členů se na konci března (navržené termíny v tuto chvíli jsou 29. nebo 30. 3.) sejde A. Vaňharová a dozorčí rada KP, aby projednali dosavadní hospodaření a finanční plán na letošní rok, předtím se A.Vaňharová sejde s ekonomickým poradcem KP Ing. V. Ptáčkem kvůli předání dokumentace
- A. Vaňharová rovněž požádá vedoucí moravsko-slezské sekce KP o zaslání přehledu činnosti. O totéž byl požádán i přítomný P. Dostál ze sekce Region severozápadní Čechy
- Členům Výboru KP zašle A. Vaňharová přehled zaplacených členských příspěvků. J. Března pošle A. Vaňharové kontakty na další dva členy: ČPP a PČS
4. Zkoušky Personální manažer se budou konat 26. května od 10.00 do cca 13.00 v konferenčním sále budovy Kooperativy a ČPP. Budou se skládat pouze z písemného testu, případová studie bude vypuštěna. I. Krupičková všem členům Výboru zaslala návrh otázek k posouzení, z definitivní podoby testu potom A. Vaňharová připraví 3 různé verze.
5. A. Vaňharová připraví a rozešle pozvánky na dubnovou konferenci Gender Gap na Žofíně 21. 4. Vstupné bylo předběžně stanoveno na 500 Kč pro členy a 700 Kč pro ostatní návštěvníky.
6. Proběhl konferenční telefonický rozhovor s nepřítomnou I. Krupičkovou ohledně ankety Zaměstnavatel roku. J. Března popsal, co již bylo v tuto chvíli pro hlasování učiněno a ještě pošle vybranému kandidátovi dopis a přihlášku.
7. Diskuse o možné spolupráci se společností CAPNE, o níž se rozhodne na příštím jednání výboru v případě, že bude mít společnost CAPNE do té doby hotové webové stránky.
8. A. Vaňharová zkontaktuje společnost Firemní sociolog a AON Best Employers, figurujích na webu KP ČR coby partneři, ohledně další spolupráce.
9. A. Vaňharová znovuobnoví činnost Facebooku KP ČR.
10. Příští jednání výboru se uskuteční před Shromážděním členů KP ČR, tedy 11. 4. od 9.00.