Zákoník práce po novelách v r. 2008

26. 10. 2008

Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy uspořádala, v součinnosti Okresní hospodářské komory, v rámci svého programu, workshop na téma: Zákoník práce po novelách v r. 2008 v praxi personalistů a mzdových účetní

Lektorem byl Ing. Igor Delinčák, inspektor Oblastního inspektorátu práce v Ústí n/L.

Hlavními tématy byly: Věcná a technická novela. Mýty a omyly Zákoníku práce - nejčastější chybování při jeho uplatňování v praxi.

Workshop se uskutečnil ve čtvrtek 9.10. 2008 od  9:00 do 12:00 hod. na OHK Chomutov, budova C v areálu Technologického parku v Chomutově, Cihlářská ulice 4132.

Za RS KPČR: PhDr. Jaroslav Dostál