Workshop Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce 30. 5.

09. 05. 2018

 

Workshop PhDr. Milady Záborcové, Ph.D., je věnován tématu mezigenerační spolupráce v profesních týmech. Účastníci budou aktivně zapojeni do práce s hodnotami jednotlivých generací, dozví se důležité informace týkající se generací babyboomers, X, Y, Z, budou moci porozumět jejich specifikům a využít poznatky pro zlepšení týmové práce i obecně v mezilidských vztazích. Nahlédneme na problematiku nežádoucích projevů na pracovišti, soustředíme se na pozitivní práci s věkem v každé životní etapě pracovního života a zaměříme se na to, jak mohou být dobré mezigenerační vztahy a vzájemná spolupráce významným přínosem v rámci společného kolektivu.

Obsah:
• Mezigenerační vztahy – hodnoty spjaté s věkem
• Generační spolupráce, problémy i přínosy v rámci společného pracovního týmu
• Nejčastější mýty a mylné předpoklady ve vztahu k věku
• Generace Y – jak a proč žijí naši mileniálové?
• Nežádoucí jevy problémového chování na pracovišti
• Jak se nejlépe vyladíme? Balance pracovního a osobního života v jednotlivých životních etapách a emoce v týmových vztazích

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností.Od roku 2002 se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuje s týmy firem, poskytuje supervize, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. Dlouhodobě se věnuje i vzdělávání starších dospělých a seniorů, zabývá se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí. Vystupuje na konferencích, spolupracuje s předními vzdělávacími společnostmi, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání. Své doktorské studium orientovala na problematiku smrti a umírání ve vztahu k hodnotám literatury, umění a filozofie. Sama publikuje a připravuje vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou vzdělávacích i neziskových organizací. Za podpory společnosti Seduo.cz natočila s kolegy na téma plánování profesní kariéry, age managementu, emocí v pracovní sféře a prevence syndromu vyhoření on-line kurz Budujte úspěšnou kariéru v každém věku. Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi, jí na podzim 2017 v nakladatelství Grada vyšla kniha přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám. Více informací naleznete na  www.milada.zaborcova.cz 

Datum konání: 30. května od 13.00 do 15.00 

Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín

Přihláška ke stažení zde 

Komentáře