Výroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z.s. - pozvánka

10. 03. 2019

Zveme všechny členy a příznivce na:

Výroční Shromáždění členů KPČR,

které se uskuteční ve středu 27. března 2019 od 10:00 hodin,
na adrese Lomnického 5/1705, Praha 4 (poblíž stanice metra C Pražského povstání), v prostorách zasedací místnosti v přízemí budovy.

Program:
1. Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
3. Diskuse k naší další činnosti
4. Nominace a volba výboru KPČR

 V současné době prochází náš spolek nelehkým obdobím, ale usilujeme o to, aby jeho tradičně dobré jméno po téměř třech desetiletích existence nezmizelo, případně nebylo zneužíváno některými subjekty s podobnými názvy.

Velmi uvítáme Vaši účast, a zvláště Vaše podněty a návrhy k dalšímu směřování. Vzhledem k úmrtí prezidenta KPČR Mgr. Jana Březny v minulém roce, odchodům dvou členů stávajícího výboru i k potřebě obměny jeho stávajícího personálního obsazení, hledáme nové kandidáty na doplnění. Jsme nakloněni i zásadnějším změnám v náplni činnosti Klubu, která by odpovídala aktuálním požadavkům v oblasti vzdělávání, pracovně právního poradenství, ale na formy pořádaných akcí.

Pojďme společně „modernizovat“ náš klub tak, aby Vás bavilo podílet se na jeho činnosti a propagaci!

Prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, ideálně do 20. března 2019 na emailovou adresu: info@klubpersonalistu.cz .

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Za výbor a dozorčí radu KPČR, z. s.

Pavel Škorpil a Milan Beneš

Komentáře