Výroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z.s.

05. 04. 2019

Výroční Shromáždění členů KPČR,

se konalo ve středu 27. března 2019 od 10:00 hodin,
na adrese Lomnického 5/1705, Praha 4 (poblíž stanice metra C Pražského povstání), v prostorách zasedací místnosti v přízemí budovy.

Na programu bylo:
1. Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
3. Diskuse k naší další činnosti
4. Nominace a volba výboru KPČR

 V současné době prochází náš spolek nelehkým obdobím, ale usilujeme o to, aby jeho tradičně dobré jméno po téměř třech desetiletích existence nezmizelo, případně nebylo zneužíváno některými subjekty s podobnými názvy.

I nadále tedy velmi vítáme podněty členů, i dalších sympatantů, k dalšímu směřování. Vzhledem k úmrtí prezidenta KPČR Mgr. Jana Březny v minulém roce, odchodům dvou členů stávajícího výboru i k potřebě obměny jeho stávajícího personálního obsazení, hledáme nové kandidáty na doplnění. Jsme nakloněni i zásadnějším změnám v náplni činnosti Klubu, která by odpovídala aktuálním požadavkům v oblasti vzdělávání, pracovně právního poradenství, ale i ve formách pořádaných akcí.

Pojďme společně „modernizovat“ náš klub tak, aby Vás bavilo podílet se na jeho činnosti a propagaci!

Budeme se těšit na váš kontakt, případně návštěvu nebo setkání s představiteli Klubu.
Za výbor a dozorčí radu KPČR, z. s.

Pavel Škorpil a Milan Beneš

Komentáře