Volební Shromáždění členů

11. 03. 2014

Všechny členy Klubu personalistů ČR, o.s., srdečně zveme na výroční Shromáždění členů, které se bude konat ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 10.00 hodin v prostorách
Kooperativa Pojišťovny, a.s., VIG, Pobřežní 665/21 Praha 8, Karlín. Kongresový sál (10. patro)
Spojení: ze stanice metra B, C Florenc pěšky cca 5 minut
možnost parkování v garážích Kooperativy – je nutné předem zaslat SPZ

 PROGRAM:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Schválení volebního řádu a volba volební komise
4. Zpráva výboru o činnosti KPČR za r. 2013 a plán činnosti na rok 2014
5. Zpráva o hospodaření za r. 2013 a návrh rozpočtu na r. 2014
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
7. Návrh na změnu Stanov
8. Diskuse ke zprávám + Zprávy z regionálních sekcí
9. Hlasování o změně stanov
10. Volby členů výboru a DR
11. Přestávka
12. Zpráva volební komise k výsledkům voleb
13. Diskuse
14. Projednání návrhu usnesení
15. Závěr
Jednání bude zahájeno v 10.00 hod. ukončení se předpokládá ve 12.30 hod.

Komentáře