Projekty ukončené


"Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců v ekonomicky slabých regionech JM kraje zavedením moderních metod řízení a vzděláváním a výcvikem zaměstnanců"
Více informací o projektu

"Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů"
Více informací o projektu

"Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích na území hl. m. Prahy"
Více informací o projektu

"Systém profesního vzdělávání pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v organizaci"
Více informací o projektu

"Rozvoj řízení lidských zdrojů"
Více informací o projektu

"Zvýšení kvality vzdělávání zaměřeného na EVVO a zdravý životní styl ve středních školách technického zaměření a základních školách v Moravskoslezském kraji"
Více informací o projektu