Tématický program měsíčních setkávání personalistů v I. čtvrtletí 2016

04. 12. 2015

Uvádíme přehled pravidelných setkávání personalistů, pořádaných Klubem personalistů ČR - pobočným spolkem Severozápadní Čechy. Semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov. Měsíční setkávání se konají vždy od 9:00 do 12:00 hod.

LEDEN
15. 1. 2016
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DAŇOVÉ ZMĚNY OD ROKU 2016
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek

ÚNOR
11. 2. 2016
NOVELIZACE PŘEDPISŮ PRACOVNÍHO PRÁVA Z POSLEDNÍ DOBY
Lektor: Ing. Igor Delinčák

BŘEZEN
14. 3. 2016
PRACOVNÍ NESCHOPNOST – VZNIK DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, REŽIM DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÝCH POJIŠTĚNCŮ, PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝŠE
Lektorka: Ing. Radka Lichtenbergová