Tematický program měsíčních setkávání personalistů v 1. pololetí 2012

30. 12. 2011

Regionální sekce Severozápadní Čechy předkládá program měsíčních setkávání personalistů v 1. pololetí roku 2012. Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 12:00 hod.

LEDEN - 12. 1. 2012:
ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V ROCE 2012
Lektorka: Alena Pavlů, OSSZ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V RÁMCI EU A MIMO EU
Lektorka: Eva Lorencová, VZP

ÚNOR - 9. 2. 2012:
ZÁKON O DPH – změny platné od roku 2012
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek

BŘEZEN - 8. 3. 2012:
KATEGORIZACE PRACOVIŠŤ Z POHLEDU SPRÁVNÉ ZDRAVOTNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE
PREVENCE POŠKOZENÍ ZDRAVÍ Z PRÁCE
Lektor: MUDr. Alexander Vorderwinkler, Krajská hygienická stanice

DUBEN - 12. 4. 2012:
ZMĚNY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI
- změny v zákoně o zaměstnanosti, veřejná služba
Lektorka: Ing. Marcela Pauerová, vedoucí odd. zaměstnanosti KoP Chomutov

ZMĚNY SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU OD LEDNA 2012
- Státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené
Lektorka : Ing. Jitka Maroušková, vedoucí odd. nepojistných sociálních dávek KoP Chomutov

KVĚTEN - 10. 5. 2012:
EXEKUCE VE MZDOVÉ OBLASTI
- pokračování
Lektor: Mgr. Tomáš Slavíček, vedoucí exekutorského úřadu

ČERVEN - 14. 6. 2012:
ZÁKON O MEDIACI
Lektor z Asociace mediátorů

Místo konání: Technologický park, budova 2, zasedací místnost OHK Chomutov
Účastnický poplatek:
pro ČLENY Klubu personalistů ve výši: 360,- Kč
pro OSTATNÍ: 500,-Kč

Kontakt: edost@edost.cz , tel. 474 628 347