Tematický program měsíčních setkávání personalistů v 1. pololetí 2011

10. 01. 2011

Již tradičně Sekce Severozápadní Čechy Klubu personalistů ČR, o.s. pořádá pravidelná setkání personalistů. Jejich program pro první pololetí roku 2011 uvádíme dále.

LEDEN
13. 1. 2011: ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V ROCE 2011, PŘÍKLADY VYPLŇOVÁNÍ ELDP
Lektorka: Alena Pavlů, vedoucí kontroly OSSZ Chomutov

ÚNOR
10. 2. 2011: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO ROK 2010 A ZMĚNY SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ OD LEDNA 2011
Lektorka: Ing. Eva Mačudová, STAHL-účetnictví a poradenství s. r. o. Chomutov

BŘEZEN
10. 3. 2011: KONTROLNÍ ČINNOST ÚP VŮČI ZAMĚSTNAVATELŮM, ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI
Lektorky: JUDr. Jana Mistrová, Hana Kloudová – kontrolní a právní odbor ÚP Chomutov
ZMĚNY VE STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE
Lektorka: Ing. Jitka Maroušková, vedoucí odboru státní soc. podpory ÚP Chomutov

DUBEN
14. 4. 2011: OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRACOVNÍM PRÁVU – PRAVIDLA JEHO POUŽÍVÁNÍ V PRAXI
AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE
Lektor: Ing. Igor Delinčák, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

KVĚTEN
12. 5. 2011: AKTUÁLNÍ TÉMA

ČERVEN
9. 6. 2011: JAK SE BRÁNIT PRACOVNÍMU VYČERPÁNÍ – STRES, ZÁTĚŽ A DUŠEVNÍ HYGIENA
Lektorka: Mgr. Irina Malinová, Vzdělávací společnost EDOST s. r. o.

Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 12:00 hod.

Účastnický poplatek: pro ČLENY Klubu personalistů ve výši: 360,. Kč
pro OSTATNÍ: 500,. Kč

Kontakt: edost@edost.cz , 474 628 347