Tematický program měsíčních setkávání personalistů 2008

26. 08. 2008

Regionální sekce Severozápadní Čechy pro Vás připravila v roce 2008 následující témata pro pravidelná setkávání personalistů, která se již stala oblíbeným místem setkávání personalistů.

LEDEN CO JE A CO NENÍ KOUČOVÁNÍ
Lektorka: JUDr. Alena Stejskalová, vedoucí personální sekce, Česká rafinérská

ÚNOR ZAMĚSTNAVATEL a ÚŘAD PRÁCE
Lektor: JUDr. Prokop Sýkora , ředitel ÚP CHOMUTOV

BŘEZEN OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE V ÚSTECKÉ KRAJI
Lektor: Ing. Igor Delinčák, pracovník OIP

DUBEN SOCIOMAPOVÁNÍ
Lektor: Mgr. Luděk Stehlík, EDOST

KVĚTEN NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A ETIKETA V RUKOU PERSONALISTY
Lektorka:Leona Hrnková

ČERVEN ZAMĚSTNAVATEL A PREVENCE ZDRAVÍ
Lektor: MUDr.Ivan Gajewski

ZÁŘÍ PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ MZDOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
Lektorka: Bc. Ilona Pokorná

ŘÍJEN ÚSKALÍ ZÁKONÍKU PRÁCE – 1.část
Lektor: Igor Delinčák

LISTOPAD ÚSKALÍ ZÁKONÍKU PRÁCE – 2.část
Lektor: Igor Delinčák

PROSINEC MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU PERSONALISTŮ
(s přizvanými stálými účastníky našich setkávání)

Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 12:00 hod.

Účastnický poplatek:
pro ČLENY Klubu personalistů ve výši Kč…360,- Kč
pro OSTATNÍ ve výši 500,- Kč.
Kontakt: edost@edost.cz, tel.: 474 628 347