Tematický program měsíčních setkávání personalistů - 1. pololetí 2010

30. 11. 2009

Regionální sekce KPČR Severozápadní Čechy předkládá seznam plánovaných pravidelných setkávání personalistů pro první pololetí roku 2010.

LEDEN 14.1.2010: ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
Lektorka: Bc. Ilona Pokorná, Česká rafinérská a.s.

ÚNOR 11.2.2010: EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
Lektorka: Alena Pavlů, OSSZ Chomutov

BŘEZEN 11.3.2010: ODVODY NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Lektorky: Ing. Olga Pittnerová, VZP a Eva Lorencová, VZP

DUBEN 8.4.2010: BOZP PRO PERSONALISTY
Lektor: Bc.Petr Markl, RISCON

KVĚTEN 13.5.2010: ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V PRAXI, ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE V PRAXI
Lektoky: Bc.Dagmar Vlčková, ÚP Chomutov, Bc.Krista Stehlíková a Lenka Knedlíková, obě ÚP Chomutov

ČERVEN 10.6.2010: Záloha pro aktuální téma podle požadavku účastníků

Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 12:00 hod.
Místo konání: Severozápadní regionální sekce KPČR, OHK-budova A, Cihlářská 4132, Chomutov

Účastnický poplatek: PRO ČLENY Klubu personalistů ve výši Kč…360,- Kč, pro OSTATNÍ 500,- Kč
Kontakt: e-mail: edost@edost.cz, tel.: 474 628 347