Tematický program měsíčních setkávání personalistů 09 – 12/2015

02. 10. 2015

Uvádíme přehled pravidelných setkávání personalistů, pořádaných Klubem personalistů ČR - pobočným spolkem Severozápadní Čechy. Semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov

Z Á Ř Í - 17. 9. 2015
VÝBĚR KVALITNÍCH A PROPOUŠTĚNÍ PROBLÉMOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
V PRAXI
Lektor: Ing. Ladislav Kožíšek

Ř Í J E N - 8. 10. 2015
ZABEZPEČENÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PÉČE U ZAMĚSTNAVATELE V
SOUVISLOSTI SE ZAŘAZENÍM PRACOVIŠŤ DO KATEGORIÍ PRACÍ.
ODŠKODŇOVÁNÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCÍCH Z POVOLÁNÍ.
Lektoři: Ing. Igor Delinčák
MUDr. Alexandr Vorderwinkler

L I S T O P A D - 12. 11. 2015
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – SPECIALITY A POSLEDNÍ
VÝVOJ
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek

P R O S I N E C - 10. 12. 2015
ČERNÁ SKŘÍŇKA V OSOBNOSTI - JEJÍ ROLE A VYUŽITÍ PŘI VÝBĚRU A
VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Lektorka: Leona Hrnková