Shromáždění členů v září 2021

21. 09. 2021

 Prezident Klubu personalistů České republiky, z.s. svolal na čtvrtek 23. září 2021 Shromáždění členů, které se bude konat od 9:30 hodin v sídle Klubu. Přesný program je uveden v pozvánce, která mailovou poštou byla zaslána všem členům.

 

Komentáře