Shromáždění členů 18. 4.

26. 03. 2018

Každoroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR se letos bude konat v budově Pankrác House v pražských Nuslích.

PROGRAM: 


11:00 -12.00hod.

  • Zahájení a schválení programu
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva výboru o činnosti KPČR za r. 2017 a plán činnosti na rok 2018
  • Zpráva o hospodaření za r. 2017 a návrh rozpočtu na r. 2018
  • Zpráva dozorčí rady za rok 2017
  • Diskuse
  • Projednání návrhu usnesení
  • Závěr


Přihláška ke stažení  - ZDE

Komentáře