Severozápadní čechy

seminář "Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti"

07. 02. 2019

Vážení kolegové personalisté a manažeři!
Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy, zařazuje seminář na
téma:
Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti
Lektoři: MUDr. Alexandr Vorderwinkler a Mgr. Petr Džambasov 

Podrobnosti o semináři - ZDE

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů v I. čtvrtletí 2017

09. 01. 2017

Pobočný spolek KPČR, z.s. pro region severozápad předkládá program pravidelných měsíčních setkávání personalistů a spřízněných osob pro 1. čtvrtletí roku 2017. Všechny semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov.

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů v období 09 – 12/2016

30. 08. 2016

Na období od září do prosince 2016 jsme pro vás přiravili program pravidelných měsíčních setkávání personalistů, které přehledně uvádíme dále. 

celý článek

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

30. 08. 2016

Tento seminář, který je sekcí pro severozápad Klubu personalistů ČR připraven v rámci měsíčních setkávání personalistů se bude konat již 15. září 2016 v Chomutově.

celý článek

seminář PŘEKÁŽKY V PRÁCI - VNITŘNÍ PŘEDPISY

25. 05. 2016

Další z pravidelných seminářů, pořádaných KPČR, z.s. - pobočným spolkem pro region severozápadní Čechy, se uskutečnil dne 16. 6. 2016.

Lektorem byl Ing. Igor Delinčák

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů v II. čtvrtletí 2016

14. 04. 2016

I ve druhém čtvrtletí 2016 pokračovala preavidelná setkání personalistů k aktuálním tématům, která pořádá Pobočný spolek KPČR, z. s. pro region severozápadní Čechy.

celý článek

Tématický program měsíčních setkávání personalistů v I. čtvrtletí 2016

04. 12. 2015

Uvádíme přehled pravidelných setkávání personalistů, pořádaných Klubem personalistů ČR - pobočným spolkem Severozápadní Čechy. Semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov. Měsíční setkávání se konají vždy od 9:00 do 12:00 hod.

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů 09 – 12/2015

02. 10. 2015

Uvádíme přehled pravidelných setkávání personalistů, pořádaných Klubem personalistů ČR - pobočným spolkem Severozápadní Čechy. Semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov

celý článek

Program pravidelných měsíčních setkávání

17. 09. 2014

 ZÁŘÍ
11. 9. 2014
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Lektor: Ing. Igor Delinčák


ŘÍJEN
9. 10. 2014
CESTOVNÍ NÁHRADY, VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE
Lektorka: Ing. Igor Delinčák


LISTOPAD
13. 11. 2014
Poznatky a zkušenosti v daňové praxi v  návaznosti na
rekodifikaci soukromého práva
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek


PROSINEC
11. 12. 2014
osobní rozvoj a strategie v PERSONÁLNÍ PRÁCI
Lektor: Leona Hrnková

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů ve 2. pololetí 2013

30. 09. 2013

Pravidelná měsíční setkávání personalistů se konají vždy druhý čtvrtek v měsíci. Uvádíme program na druhé pololetí roku 2013.

celý článek