Seminář Trestní odpovědnost firem 29. 11.

21. 11. 2017

Na poradenském semináři JUDr. Radovana Bernarda z advokátní kanceláře Bernard Legal se seznámíte s riziky, která pro vás z této nově aktualizované právní úpravy vyplývají a dozvíte se, jak se jim vyhnout.

 Seminář je věnován:


• správní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a soudní praxi v této oblasti
• compliance programu
• nově zpřísněným trestům podle nového přestupkového zákona účinného od 1. 7. 2017, kdy organizace musejí dávat pozor nejen na pokuty, ale také na propadnutí věci či zákaz činnosti.


JUDr. Radovan Bernard se věnuje oblasti práva obchodních společností, pracovnímu právu, právu fúzí, akvizic a podnikových restrukturalizací včetně daňových optimalizací, právu nemovitostí a za vedení komplexních projektů včetně právních due diligence. Zajišťoval nebo se podílel na nejvýznačnějších právních projektech, například v oblasti zpracovatelského průmyslu, realit, rafinérií, potravinářského průmyslu, telekomunikací, sklářského průmyslu a dalších průmyslových segmentů, realizovaných pro zahraniční i české investory i státní instituce. Před založením BERNARD LEGAL. s.r.o. získal cenné praktické zkušenosti během své více než 12-leté právní praxe v mezinárodních právních kancelářích, nejdříve v Altheimer & Gray (1997 – 2003), a poté v Salans (2003 – 2009). Jako advokát se rovněž podílel na různých projektech realizovaných v zahraničí.
Vedle své advokátní praxe je rovněž akademicky činný, ať již jako akademický pracovník katedry Evropského a obchodního práva Vysoké školy ekonomické (do r. 2009), či jako externí přednášející na dalších vysokých školách. Ve své akademické dráze se zabývá problematikou evropského práva.


Datum konání: 29. 11. 2017 od 13.00 do 15.30

Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, místnost B314, Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín

Přihláška ke stažení ZDE

Komentáře