Seminář "Trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců" 9.11.

17. 10. 2016

Praktický seminář Mgr. Tomáše Langera se zabývá aktuálními trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců, které by měl každý personalista a lektor znát, a současně nastíní směr vývoje této oblasti v blízké i vzdálenější budoucnosti. Účastníci se mj. dozví:

- Jak technologie mění firemní vzdělávání?
- Které trendy přicházejí a na co se musíme připravit?
- Mobilní technologie, microlearning, gamifikace, rozšířená či virtuální realita ad.
- Jaké aplikace, softwary a další technologické „vychytávky“ nám mohou ve firemním vzdělávání pomoci?

Mgr. Tomáš Langer je absolventem sociologie a andragogiky na FF UP v Olomouci, ředitelem vzdělávacího portálu Edumenu.cz a ředitelem sekce školství Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, lektoruje odborné kurzy (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzy prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny a kurzy v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů. Je autorem knihy Moderní lektor.

Datum: 9.11. od 14.00 do 16.30

Místo konání: Budova Kooperativy a ČPP, místnost č.C307, Pobřežní 21, Praha 8

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Komentáře