Seminář "Trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců" 14. 9.

30. 08. 2017

 Přední český odborník na vzdělávání dospělých, pedagog FFUK Mgr. Tomáš Langer bude hovořit o tom, proč je dnes tak důležité nabídnout zaměstnancům i uchazečům o práci kvalitní firemní vzdělávání, jak takové moderní vzdělávací programy, pomůcky a softwary v aktuálně vypadají, a proč se vyplatí se s nimi včas seznámit. 

 Dozvíte se mimo jiné: 

- Jak technologie mění firemní vzdělávání?
- Které trendy přicházejí a na co se musíme připravit?
- Co jsou MOOC kurzy, jak fungují nejnovější mobilní technologie, microlearning, gamifikace, rozšířená či virtuální realita…- a jak je zapojit do firemního vzdělávání
- Jaké aplikace, softwary a další technologické „vychytávky“ nám mohou ve firemním vzdělávání pomoci?

Kdy: 14. září 2017 od 13.00 do 15.30

Kde: Budova Kooperativy a ČPP, místnost A312B, Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín 

Mgr. Tomáš Langer absolvoval sociologii a andragogiku na FF UP v Olomouci. Je ředitelem sekce školství Unie zaměstnavatelských svazů ČR, expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE a účastní se řady dalších projektů.
Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, lektoruje odborné kurzy (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzy prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny a kurzy v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů. Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.
V loňském roce vyšla v nakladatelství Grada jeho kniha Moderní lektor, v témže roce založil časopis Firemní vzdělávání, jehož je šéfredaktorem.

Přihláška ke stažení - ZDE

Komentáře