Seminář "Transakční analýza a její vliv na úspěšnost firmy" 7. 2.

23. 01. 2018

Seminář - workshop Mgr. Davida Kryštofa, Ph.D. Vám umožní podívat se na Vaši firmu z komplexního pohledu. Budete mít příležitost si uvědomit, co děláte, co byste mohli dělat a co by Vám to případně přineslo. Aby firma byla úspěšná a měla zisky, musí její jednotlivé části dobře spolupracovat. Nástroje transakční analýzy jsou lehce použitelné na zanalyzování toho, jak funguje Vaše firma jako celek, ale i jak fungují její jednotlivé části (ať už úseky či jednotliví lidé).

                                                    

 Dozvíte se:


1) Co je transakční analýza
2) V kterých oblastech může psychologický přístup pomoci k úspěšnosti firmy
3) Teorie egostavů a Integrujícího Dospělého jako základní model fungování úspěšné firmy
4) Teorie transakcí a způsoby komunikace ve vztahu k zaměstnancům a zákazníkům
5) Psychologické hry jako bariéry úspěšnosti

Transakční analýza je poměrně mladý psychologický přístup založený v 50. letech díky Eriku Berneovi a jeho bestselleru Games People Play (v češtině vyšel pod názvem Jak si lidé hrají), přeloženém do 22 jazyků.
Jejím základním konceptem je teorie egostavů, podle které u člověka můžeme rozlišit tři základní typy: Rodič, Dospělý a Dítě. Každý z egostavů plní své funkce, volí specifické komunikační kanály a přístup k druhým. Tyto egostavy můžeme sledovat i v chování a jednání celé firmy. Dalšími neméně důležitými teoriemi jsou teorie transakcí, životních scénářů a her.
Světově je transakční analýza aplikována v řadě úspěšných firem, jako jsou například British Airways, Coca Cola či pivovar Guiness.


Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a v oboru andragogika získal i titul Ph.D. Jeho specializací jsou kurzy soft skills, zejména prohlubování manažerských schopností, komunikačních a prezentační dovednosti, obchodní dovednosti, lektorské dovednosti, asertivity, zvládání konfliktních situací, motivace a hodnocení.
Je mezinárodně certifikovaným koučem u ICF. Ve své práci využívá především psychologický přístup transakční analýzu.

Datum konání: 7. února od 13.00 do 16.00

Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, Pobřežní 21, Praha 8

Přihláška: info@klubpersonalistu.cz, 773 885 384

Komentáře