Seminář "Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po novele Zákoníku práce" 16.2.

01. 02. 2017

Seminář Ing. Ireny Machátové a Bc. Hany Koudelkové z pojišťovny Kooperativa bude věnovám všem aspektům a praktickým náležitostem problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně zmínění zajímavých případů z judikatury Nejvyššího soudu  ČR. 

Součástí školení bude: 

1. Co nového v odškodňování pracovních úrazů a NzP po novele ZP,

2. Vztah OZ a ZP princip subsidiarity – souběh nároků, odškodnění imateriální újmy

3. nová právní úprava odškodnění bolesti a ZSU nař. vl. 276/2015 Sb.

4. zajímavé případy z judikatury NS ČR

5. časový průvodce odškodnění pracovního úrazu od vzniku po vyplacené pojistné plnění

6. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle § 271b zák. 262/2006 Sb. v platném znění (tzv. renta)
- Předpoklady vzniku

- Výpočet náhrady (algoritmus výpočtu renty)

- Stanovení průměrného výdělku před vznikem škody

- Výpočet náhrady při další pracovní neschopnosti

- Refundace nebo „přímá platba“?

- Potřebné náležitosti (formuláře krok za krokem)

- Trvání nároku

- Změna poměrů (§ 271u zák.262/2006 Sb. v platném znění)

7. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých dle § 271h zák. 262/2006 Sb. v platném znění

- Předpoklady vzniku, trvání nároku

- Okruh pozůstalých

- Výpočet

- Náležitosti (formuláře)

Datum konání: 16. 2. 2017 od 10.00 do 15.00 

Místo konání: místnost C309, budova Kooperativy a ČPP, Pobřežní 21, Praha 8, Karlín 

Přihlášku možno stáhnout zde

Komentáře