Seminář "Kompletní problematika zaměstnávání OZP" 28. 2.

10. 02. 2018

Seminář Mgr. Martina Stolína, Ph.D. je věnovaný kompletní problematice zaměstnávání OZP a novým pravidlům paragrafu 81, odst. 2b u tzv. náhradního plnění.

                                 

 Dozvíte se: 
• V čem změny spočívají?
• Jaké změny přinášejí nová pravidla ve vedení účetnictví?
• Jaké administrativní kroky bude třeba provést?
• Které možnosti či kombinace plnění podílu zaměstnávání OZP jsou pro vás nejschůdnější, případně nejvýhodnější?
• Definice současné a budoucí legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejich přímých dopadů na vaší společnost
• Rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
zjištění připravenosti společnosti zaměstnávat OZP
• Specifikace sociálních přínosů zaměstnávání OZP
• Specifikace konkurenčních výhod souvisejících se zaměstnáváním OZP
• Doporučení, jak efektivně řešit náhradní plnění
• Doporučení, jak motivovat stávající zaměstnance k přiznání ID
• Doporučení aktivit vedoucí k dosažení finančních přínosů spojených se zaměstnáváním OZP
• Nábor OZP
• Co nabízí audit pracovních příležitostí OZP

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.
je prezidentem Klubu personalistů ČR a jednatelem společnosti AV Institut, s.r.o. věnující se zaměstnávání zdravotně postižených. Je absolventem Vysoké školy sociálně zdravotní v Českých Budějovicích.

Datum konání: 28. února od 13.00 do 16.00

Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, místnost A312B, Pobřežní 21, Praha 8

Přihláška - ZDE

Komentáře