Seminář "HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE NENÍ STRAŠÁK" s MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D.

12. 02. 2016

Celodenní seminář s MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D., bývalým hlavním hygienikem ČR, nyní vedoucím Centra hygieny práce a pracovního lékařství při SZÚ, bude zaměřen na témata HYGIENA NA PRACOVIŠTI aneb Jak zařídit, aby věci fungovaly. OD RIZIK VĚCNÝCH K RIZIKŮM PSYCHOSOCIÁLNÍM. BUDOUCNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A CO NA TO PERSONALISTÉ? V neposlední řadě bude věnován prostor také aktuálním EPIDEMIOLOGICKÝM OTÁZKÁM.

Termín: 24. února od 9.30 do 14.00.

Místo konání: Konferenční sál, 10.NP., budova Kooperativy a ČPP, Pobřežní 21, Praha 8

Podmínky účasti:

Vstup na seminář je pro členy Klubu personalistů ČR zdarma (z každé členské společnosti zdarma max. 2 účastníci), pro ostatní je seminář zpoplatněn. Cena činí:
• 1-2 účastníci z jedné členské organizace zdarma
• každý další jeden účastník ze členské organizace uhradí poplatek500 Kč vč DPH
• 1 500 Kč vč DPH za každého jednoho účastníka pro nečleny Klubu personalistů ČR
• studenti a penzisté 300 Kč vč. DPH
• individuální a čestní členové Klubu personalistů ČR zdarma

Přihlášku je možno stáhnout- ZDE . Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na info@klubpersonalistu.cz nebo poštou na adresu Klub personalistů ČR, Na Kopanina 936, 252 45 Březová - Oleško.

Komentáře