seminář PŘEKÁŽKY V PRÁCI - VNITŘNÍ PŘEDPISY

25. 05. 2016

Další z pravidelných seminářů, pořádaných KPČR, z.s. - pobočným spolkem pro region severozápadní Čechy, se uskutečnil dne 16. 6. 2016.

Lektorem byl Ing. Igor Delinčák

Hlavní náplň semináře:

1. Možnosti odchylné úpravy v pracovněprávních vztazích
2. Kolektivní smlouvy - právní úprava, typy KS, obsah, zásady pro uzavírání KS, kolektivní spory
3. Vnitřní předpis - obecný, pracovní řád, právní úprava, obsah, zásady
4. Překážky v práci - rozdělení, prokazování, souběh - na straně zaměstnance, zaměstnavatele

za KPČR, z.s. - pobočný spolek pro severozápadní Čechy:
PhDr. Jaroslav Dostál