Seminář Digitální HR ukázal, jak mohou digitální inovace zkvalitnit proces náboru i následné adaptace nových zaměstnanců

16. 04. 2018

Proč se vyplatí využívat on-line nástroje nejen v oblasti náboru, ale i při nástupu a v průběhu adaptace nového zaměstnance bylo tématem semináře Jany Benákové ze společnosti Human Garden. 

Ve své prezentaci demonstrovala, jak mohou digitální inovace, zde konkrétně aplikace použitelná v chytrém telefonu, tabletu i PC, propojit personalisty jak se zaměstnanci potenciálními, tak se zaměstnanci právě nastupujícími i těmi stávajícími. Nechyběly ukázky z praxe konkrétních firem, které již aplikaci používají.

Účastníci se dozvěděli, jak lze pomocí ní komunikovat s novým zaměstnancem již několik týdnů před jeho nástupem, jak by měl vypadat jeho první den v novém zaměstnání, následující týdny a případně i měsíce až rok. Hladký průběh všech jmenovaných fází pochopitelně přináší výhody oběma stranám, jelikož efektivní kontinuelní komunikace, přísun informací a podpora zaměstnance od samého začátku zvyšuje jak jeho důvěru k firmě, tak  pracovní výkon a může významně ovlivnit jeho rozhodnutí o tom, zda v novém zaměstnání setrvá. 

 

Komentáře