Seminář Age management a podpora pracovní schopnosti ve firemní praxi 16. června 2016

19. 06. 2016

 Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci se společností Age management z.s., průkopníkem v ČR na stejnojmennou problematiku zabývající se novodobým fenoménem stárnutí evropské populace, zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu a s tím souvisejících aspektů, které je potřeba zvažovat a řešit již v tuto chvíli. Nicméně Age management se netýká  pouze té starší a nejstarší generace, vede napříč všemi generacemi pracovníků,tudíž zahrnuje i poslední tři nejmladší, generaci X, Y a rovněž  mladé lidi narozené po roce 1995, označované za generaci Z. Každá věková skupina pak díky svým odlišným zkušenostem, dovednostem a postoji k práci vyžaduje odlišný přístup a pracovní podmínky, což je situace, na kterou je potřeba umět se včas adaptovat. O tom, že naše schopnost kvalitně pracovat nemusí nutně souviset s věkem, pak přesvědčilo seznámení se s finským diagnostickým programem Work Ability IndexTM, který si účastníci půldenního semináře spojeného s workshopem mohli na místě vyzkoušet.

Výsledný dojem ze semináře, jehož téma bude aktuální i v následujících desetiletích, byl potom jasný: Kdo je připraven, nebude později zaskočen.

 Další záběry do sálu:

Komentáře