Rizika ohrožující podnikání

12. 07. 2013

Čtvrtek 26. září 2013, 8.30 – 16.30 hodin

Konferenční sál v 10. NP centrály společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG Praha 8, Karlín, Pobřežní 21.

Konference se tentokrát věnuje prevenci rizik, která mohou ohrozit firmy, a zahrnuje oblast finančních rizik, Information Security, Business Continuity... Zajímavé zkušenosti, návody a inspiraci pro eliminaci rizik zde najdou nejen personalisté a HR manažeři, ale také finanční ředitelé, firemní právníci, security manažeři, pracovníci BOZP, majitelé firem, studenti a pedagogové. Konference bude jistě zajímavá nejen po obsahové stránce, nýbrž i co do místa konání, kterým je budova „Main Point Karlín“, která byla v prestižní realitní soutěži MIPIM Awards vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa 2012. V programu počítáme i s návštěvou galerie uměleckých děl ze sbírky Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG.

Program

8:30 – 9:00 prezence, ranní káva

9:00 – 9:20 Zahájení konference Jan Března, prezident KPČR, o.s.

9:20 – 10:00 Výsledky průzkumu firemní kriminality ve světě a Česku Tomáš Kafka, Ernst and Young audit

10:00 – 10:30 Employee Risk – Prevence podvodného a nebezpečného jednání zaměstnanců Luděk Stehlík, Alek Lačev, Assessment Systems

11:00 - 11:40 Firmy a paragrafy - Monitoring zaměstnanců na půdorysu rozsudku Burget v. Kasalova pila Vít Zvánovec, právník, Praha

11:45 – 12:15 Skutečná hrozba číhá uvnitř – Tomáš Meravý, IT bezpečnost / Hacking, Počítačová škola Gopas

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:45 Význam managementu při řešení mimořádných a živelních událostí Václav Nétek a další, P.U.L.E.C.E., a.s.

13:50 – 14:20 Soudní spory a (pojistný) podvod, aneb poučení pro praxi Martin Laur, ředitel právního úseku Kooperativa pojišťovna, a.s.,VIG

14:20 – 14:45 Drogy a práce Josef Šedivý, Sananim, o.s.

Losování o knižní a další hodnotné ceny Káva a koláček

15:00 Prohlídka Galerie výtvarných děl z fondů Kooperativy

Komentáře