Projekty řešené


Zvýšení kvality vzdělávání zaměřeného na EVVO a zdravý životní styl ve středních školách technického zaměření a základních školách v Moravskoslezském kraji.

Více informací o projektu: http://www.kp-msrs.cz/texts.php