PROHLÁŠENÍ KLUBU PERSONALISTŮ ĆESKÉ REPUBLIKY, Z. S. KE ZNEUŽÍVÁNÍ JEHO NÁZVU JINÝM SUBJEKTEM

22. 08. 2019

 V posledních měsících se na nás obracejí zástupci převážně veřejných institucí se stížnostmi, že jsou zavalováni elektronickou poštou posílanou z adresy např. ve tvaru:
kp@klub-personalistu.cz

 Je pro nás nemilé být spojováni s institucí, o spolupráci s níž uvedení zástupci v odpovědi na emailová sdělení vyjádřili nezájem, případně se lidé na nás obracejí se žádostí o bližší informace k akcím jakéhosi „Klubu personalistů“.
Podle údajů získaných z obchodního rejstříku existuje subjekt
Klub personalistů, o. p. s. se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.
Prohlašujeme, že s tímto subjektem nemáme nic společného a od jeho způsobu komunikace se důrazně distancujeme.

V Praze dne 21. srpna 2019

Za výbor Klubu personalistů České republiky, z. s.:
Pavel Škorpil
info@klubpersonalistu.cz

Komentáře