Program setkávání personalistů v 1. pololetí 2013

09. 01. 2013

Předkládáme program pravidelných měsíčních setkávání personalistů pro první pololetí 2013, která organizuje Regionální sekce Severozápadní Čechy.

LEDEN
17. 1. 2013
ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V ROCE 2013
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z DAŇOVÉHO POHLEDU
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek

ÚNOR
14. 2. 2013
ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2013
Lektorka: Bc. Ilona Pokorná

BŘEZEN
14. 3. 2013
AKTUÁLNÍ OTÁZKY Z PRACOVNÍHO PRÁVA
Lektor: Ing. Igor Delinčák

DUBEN
11. 4. 2013
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – VÝKLAD ZÁKONA
Lektor: Úřadu na ochranu osobních údajů

KVĚTEN
9. 5. 2013
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Lektor: Kooperativa Brno

ČERVEN
13. 6. 2013
AKTUÁLNÍ TÉMA

Regionální sekce Klubu personalistů ČR, Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
telefon: 474 628 347
e-mail: edost@edost.cz