Program pravidelných měsíčních setkávání

17. 09. 2014

 ZÁŘÍ
11. 9. 2014
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Lektor: Ing. Igor Delinčák


ŘÍJEN
9. 10. 2014
CESTOVNÍ NÁHRADY, VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE
Lektorka: Ing. Igor Delinčák


LISTOPAD
13. 11. 2014
Poznatky a zkušenosti v daňové praxi v  návaznosti na
rekodifikaci soukromého práva
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek


PROSINEC
11. 12. 2014
osobní rozvoj a strategie v PERSONÁLNÍ PRÁCI
Lektor: Leona Hrnková