Program měsíčních setkávání personalistů listopad-prosinec 2010

07. 11. 2010

Regionální sekce Severozápadní Čechy předkládá program tématických měsíčních setkávání personalistů na listopad a prosinec 2010.

LISTOPAD
11.11.2010
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Lektor: JUDr. Irena Machátová, hlavní metodik - Kooperativa
Hana Kloubková, vedoucí odboru metodiky a zvláštních výplat - Kooperativa

PROSINEC
9.12.2010
ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2011
Lektor: Bc. Ilona Pokorná

Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 12:00 hod.

Účastnický poplatek:
pro ČLENY Klubu personalistů ČR, o.s. ve výši 360,- Kč
pro OSTATNÍ ve výši 500,- Kč

Kontakt: edost@edost.cz , 474 628 347