Přihlášky


Přihláška ke stažení

Členská přihláška do Klubu personalistů ČR, z.s.

Výše členských příspěvků

Kolektivní členové

Výše ročního členského příspěvku se řídí podle počtu zaměstnanců firmy/organizace:

  • Více než 1 000 zaměstnanců = 11 000 Kč
  • Více než 500 a méně než 1000 zaměstnanců = 8 500 Kč
  • Méně než 500 a více než 50 zaměstnanců = 6 500 Kč
  • Méně než 50 zaměstnanců = 4 500 Kč

Individuální členové

  • Roční členský příspěvek = 2 000 Kč
  • Studenti denního studia = 500 Kč

    Stávající členové z roku 2018 mají v roce 2019 členství zdarma (nemusí platit členský příspěvek na rok 2019) a zůstávají členy i nadále, v r. 2019 (zdarma) a 2020 (za úhradu).

Členské příspěvky jsou určeny na úhradu organizačních a administrativních výloh a úhradu za služby poskytované Klubem svým členům (bezplatná účast na klubových setkáních a slevy na akcích pořádaných Klubem).