Praktický seminář ve Škoda-Auto

13. 10. 2011

 Praktický seminář se uskuteční 22. listopadu s tímto programem

Sraz 8.30 hodin vrátnice č. 8 , společný odjezd do Tréninkového centra
 9.00 – 11.00  seminář vede PhDr. Jiří Suchý
11.00 – 12.30 prohlídka Tréninkového centra – Mgr. Hana Morcová
12.30 – 13.20 Návštěva v Adaptačním centru Lakovna
13.20 – 14.00 oběd v závodní jídelně
14.00 – 15.00 prohlídka montážní haly Octavia

 

                                               

Praktický seminář

Na návštěvě v tréninkovém středisku Škoda-Auto

 

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavou diskuzi na téma

 zlepšování, optimalizace, trénink zaměstnanců, motivace zaměstnanců ke zlepšování.

Program

Sraz 8.30 hodin vrátnice č. 8 (proti 13patrové budově, od muzea směrem na Kosmonosy)

 9.00 – 11.00  seminář vede PhDr. Jiří Suchý

11.00 – 12.30 prohlídka Tréninkového centra – Mgr. Hana Morcová

12.30 – 13.20 Návštěva v Adaptačním centru Lakovna

13.20 – 14.00 oběd v závodní jídelně

14.00 – 15.00 prohlídka montážní haly Octavia

 

Termín konání: úterý 22. listopadu 2011 od 8.30 do 15.00 hodin.

Místo konání:  Areál a. s. Škoda-Auto

 

Upozorňujeme případné zájemce, že se po areálu Škoda-Auto budeme muset pohybovat jako organizovaná skupina, tedy všichni pohromadě. Nebude možné vjet do areálu samostatně, ani odjet před ukončením akce. Zorganizujte si prosím tedy svůj čas, abyste se mohli zúčastnit celého programu.

 

Organizačně zajišťuje a případné další informace poskytne:

Sekretariát Klubu personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Tel., fax: 283 871 271, 606 865 940

E-mail: klub.personalistu@tiscali.cz

        

 

Účastnický poplatek a úhrada nákladů praktických seminářů

Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR hradí 1.000,-Kč.

Účastnický poplatek pro zájemce, kteří nejsou členy Klubu personalistů ČR, činí 1.700,-Kč.

Účastnický poplatek je třeba poukázat před zahájením praktického semináře na účet Klubu personalistů ČR u Komerční banky a.s.,  čís. účtu 18235051/0100, v.s. 1211 (IČO 15886565).

Přihlášky k účasti na praktickém semináři

Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2011

Pokud nestihnete odeslat přihlášku (e-mailem, faxem, poštou ) a chcete se semináře zúčastnit, oznamte svou účast telefonicky v našem sekretariátu. V tomto případě je možno účastnický poplatek uhradit v hotovosti na místě. Je možné za sebe poslat náhradníka.
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Zařazovány jsou dle termínu doručení.     

 

Přihlašte se, prosím, na přiloženém  formuláři (závazná přihláška)

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Komentáře