Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti

07. 02. 2019

Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy, zařazuje do svého programu seminář na
téma:
Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti
Lektoři: MUDr. Alexandr Vorderwinkler a Mgr. Petr Džambasov

Z programu uvádíme:

· Zdravotní způsobilost
· Udržení zaměstnance se sníženou pracovní způsobilosti
· Prevence poškození zdravotního stavu z práce,
· Práva a povinnosti (možnosti a potenciál) - pracovně lékařské služby
· ověřování podmínek pro vznik nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání
· Povinný podíl OZP – budoucí vývoj, trendy, možnosti, rizika

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.
ve Vzdělávací společnosti EDOST, Revoluční 22, 430 01 Chomutov

Přihlásit se můžete: zasláním závazné přihlášky na e-mail: r.herclikova@edost.cz

Cena: - pro členy Klubu personalistů 500,00 Kč/os.
- pro ostatní 600,00 Kč/os.
- 2 a více účastníků z jedné organizace 500,00Kč/os.
Způsob úhrady:
- bezhotovostně převodem na účet č. 78 – 5574120207/0100
- po předchozí dohodě v hotovosti na místě v den konání semináře
- informace o storno poplatcích jsou v přiložené pozvánce
- bližší informace na tel. č. 474 628 347

za RS KPČR
PhDr. Jaroslav Dostál

Komentáře