Pracovněprávní vztahy v otázkách a odpovědích

19. 12. 2008

Přihlaste se prosím na přiloženém formuláři zde: prihlaska.doc

Termín konání: 12. 2. 2009, 10,00 – 14,00 hod.
Místo konání semináře:
Institut Inpro, Praha 1, Samcova 1, 1.patro
Spojení: metro B, C do stanice Florenc

Cílem tohoto poradenského semináře je najít, s pomocí zkušeného lektora, odpověď na každou otázku účastníků k dané problematice.

JUDr. Bořivoj ŠUBRT - Známý odborník na pracovněprávní vztahy bude připraven odpovídat na Vaše dotazy

RÁMCOVÉ ZAMĚŘENÍ poradenského semináře
 
1)     Některé aktuální pracovněprávní problémy, související s ekonomickou recesí:
-        propouštění při org. změnách,
-        hromadné propouštění,
-        tzv. částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP),
-        možnost využití konta pracovní doby,
-        předčasné ukončení agenturního zaměstnávání.
2)     Některé změny v zákoně o zaměstnanosti, provedené od 1. 1. 2009 - zaměstnávání cizinců aj.
3)     Zpřísnění právní úpravy agenturního zaměstnávání v zákonech o zaměstnanosti a o inspekci práce.
4)     Poskytování náhrady mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, výkladové problémy.
5)     Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele.
6)     Příprava koncepční novely zákoníku práce a příprava nové právní úpravy pracovnělékařských služeb.
7)     Jakékoliv další otázky podle zájmu účastníků.


Účastnický poplatek a úhrada nákladů poradenských seminářů:
Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR hradí 1.300,- Kč.
Účastnický poplatek pro ostatní zájemce, kteří nejsou členy Klubu personalistů ČR, činí 1.800,- Kč.
Účastnický poplatek je třeba poukázat před zahájením poradenského semináře na účet Klubu personalistů ČR u Komerční banky a.s.,
čís. účtu 18235051/0100, v.s. 0107 (IČO 15886565).

Přihlášky k účasti na poradenském semináři je možné zaslat faxem, e-mailem i poštou.
Uzávěrka přihlášek je 8. února 2009


 

Komentáře