Pozvánka na seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017

09. 01. 2017

Vážení kolegové personalisté a manažeři!
Pobočný spolek Klubu personalistů ČR, z.s. pro Severozápadní Čechy, zařazuje do programu seminář na téma:
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017
Lektorky: Erika Potocká, Bc. Šárka Pokorná, odd. důchodového pojištění OSSZ v Chomutově

Z programu: • druhy důchodů
• podmínky nároku na důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí)
• doby pojištění, náhradní doby, vyloučené doby
• vzorový výpočet starobního důchodu (výše důchodu, co jí ovlivňuje …)
• předčasný starobní důchod, práce po nároku na starobní důchod
• povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s důchodovým pojištěním
• práce v zahraničí x důchodové nároky
• dotazy, diskuze

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 9:00 do 12:00 hod. ve Vzdělávací společnosti EDOST, Revoluční 22, 430 01 Chomutov.

Přihlásit se můžete:
e-mailem: edost@edost.cz
telefonem: 474 628 347

Cena: - pro členy Klubu personalistů 500,00 Kč/os.
- pro ostatní 600,00 Kč/os.
- 2 a více účastníků z jedné organizace 500,00Kč/os.

Způsob úhrady:
- bezhotovostně převodem na účet č. 78 – 5574120207/0100
- v hotovosti na místě v den konání semináře.

za KPČR, z.s. pobočný spolek Severozápad
PhDr. Jaroslav Dostál

Komentáře