poradenský seminář Pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2012

21. 11. 2011

 Jistě jste již absolvovali některý ze seminářů k novele zákoníku práce, mnozí z Vás však si však z těchto setkání odnesli jen pocit velkého chaosu a řadu nezodpovězených otázek. Na Klub personalistů ČR se nyní obracejí personalisté s konkrétními dotazy, zejména z oblasti řešení pracovního poměru na dobu určitou. Proto jsme se rozhodli uspořádat  pracovní seminář pouze s touto tematikou.


  poradenský seminář

Pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2012

Datum: středa 30. listopadu 2011, 10.00 - 12.30 hod.

Místo konání:  Aspen Business Centre, V Jámě 1, 110 00 Praha 1 (1. patro)

                              BERNARD LEGAL, advokátní kancelář                                                          

                              Spojení: ze stanice metra trasy A, B – Můstek, cca 3 minuty pěšky 

Lektor: JUDr. Radovan Bernard

 

Pokud máte i Vy problém, neváhejte se přihlásit a třeba i předem zaslat svůj dotaz na sekretariát Klubu.

Příklad dotazu:

Změny od 1.1.2012:

Podle vládního návrhu by délka pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesměla v součtu překročit 3 roky a zároveň by však směla být prodloužena maximálně 2 krát. Tzn. že by bylo možné uzavřít pracovní poměr např. 3 krát po sobě na 1 rok (v součtu 3 roky).

Jak postupovat u případů, kdy má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2011 a smlouva byla mezitím již 3x prodloužena a o zaměstnance (důchodce) máme ještě zájem.

a) Musím uzavřít dohodu o změně PS na dobu neurčitou nebo mohu prodloužit PP  ještě na dobu určitou na jeden další rok do roku 2012? Pokud ano s jakým datem? Pokud bych ji uzavřela 31.12.2012 není ještě platná nová právní úprava, pokud to bude s 1.1.2012 bude to nová smlouva, když předchozí PP byl na dobu určitou? Jak se bude pak počítat doba? 3 roky nově nebo 1 rok - prodloužení na třetí rok?

b) Jak bude platit úprava prodloužení max. 2 krát?  Budu tuto podmínku nově dodržovat od 1.1.2012 bez ohledu na to, kolikrát měl provedeno prodloužení do 31.12.2011?

 

Účastnický poplatek a úhrada nákladů poradenských seminářů

Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, hradí 1.300,-Kč.

Účastnický poplatek pro ostatní zájemce, kteří nejsou členy Klubu personalistů ČR, činí 2.000,-Kč. Účastnický poplatek je třeba poukázat před zahájením semináře na účet Klubu personalistů ČR  Komerční banka a.s.,  čís. účtu 18235051/0100, v.s. 1211 (IČO 15886565). Případně jej lze zaplatit na místě.
Uzávěrka přihlášek je 18.11. 2011. Pokud nestihnete odeslat přihlášku (e-mailem, faxem, poštou ) a chcete se semináře zúčastnit, oznamte Vaši účast telefonicky na tel. 283 871 271, 606 865 940. Je možné za sebe poslat náhradníka.    

Přihlaste se prosím na přiloženém formuláři (závazná přihláška).

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

Poradenský seminář

Pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2012

 

 

 

 

 

Termín a místo konání:

Středa 30. listopad 2011

od

10:00

Do 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspen Business Centre
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 (1. patro)

BERNARD LEGAL advokátní kanc.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojení: 

ze stanice metra trasy A, B – Můstek, cca 3 minuty pěšky

 

 

Firma:

 

 

 

 

IČO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIČ:

 

 

 

Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přihlašovaní

Jméno a příjmení:

funkce ve firmě

telefon:

 

 

1. účastník:

 

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

2. účastník:

 

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

3. účastník:

 

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

Případná poznámka:

 

 

 

Přihlašuji/eme se k účasti a souhlasím/e s podmínkami uvedenými v pozvánce.

 

 

Člen Klubu personalistů ČR:

ANO:

Komentáře