Plán setkávání personalistů - 1. pololetí 2009

03. 03. 2009

I v roce 2009 Regionální sekce Severozápadní Čechy pořádá pravidelná setkání personalistů, která pro prvé pololetí jsou plánována následovně:

LEDEN 15.1.2009: NOVÝ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
Lektorka: Bc. Ilona Pokorná, Česká rafinérská a.s.
ÚNOR 12.2.2009: ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A INSOLVENCE
Lektorky: Hana Kloudová, ÚP Chomutov a Ing. Marie Weissová, ÚP Chomutov
BŘEZEN 12.3.2009: SYSTÉMY ODMĚŇOVÁNÍ
Lektoka: JUDr. Alena Stejskalová
DUBEN 9.4.2009: KATEGORIZACE PRACOVIŠŤ – nemoci z povolání
Lektor: MUDr.Alexandr Vorderwinkler, KHS Ústí n.L.
KVĚTEN 14.5.2009: ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Lektoři: Úřad práce Chomutov, Vzdělávací společnost EDOST
ČERVEN 11.6.2009: NOVELIZACE ZÁKONA O DPH, ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKů
Lektorka: Ing. Lisá, FÚ Chomutov

Měsíční setkávání se konají vždy 2. čtvrtek v měsíci, od 9:00 do 12:00 hod. v OHK - budova A, areál Technologického parku, Cihlářská 4132, Chomutov
Účastnický poplatek:
pro ČLENY Klubu personalistů ve výši Kč…360,. Kč
OSTATNÍ 500,. Kč
Kontakt: edost@edost.cz , 474 628 347