Personalistika a finance aneb peníze nejsou všechno

11. 06. 2011

Letošní konference z cyklu Personalistika on-line bude věnována tématu Personalistika a finance. V průběhu konference si připomeneme i 20. výročí založení Klubu personalistů ČR, o.s.                       
Prihláška zde: konference.doc

 

 

 
Klub personalistů ČR, o.s.,
si Vás dovoluje pozvat na výroční odbornou konferenci
 
tentokrát na téma:   Personalistika a finance aneb peníze nejsou všechno
 
Naše konference si klade za cíl poskytnout přehled o současném stavu lidských zdrojů v České republice, a to z celé řady možných pohledů. V letošním roce to bude zejména pohled na finanční a ekonomickou problematiku.
 
Základní informace:
Organizátor:          Klub personalistů ČR, o.s.
Termín:                čtvrtek 22. září 2011, 9.30 – 16.30 hodin
Místo konání:       Konferenční centrum Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
Praha 10, Vršovice, Estonská 500 (vchod z Kodaňské)
 
 
Moderace: Dr. Ivana Krupičková, víceprezidentka KPČR, o.s.
 
 Program
   8.30 – 9.00 prezence, ranní káva
   9.00 – 9. 15 Zahájení konference
 
   9.15 – 9.30
   Sdružování nám pomáhá, už 20 let
   Mgr. Jan Března,  prezident KPČR, o.s., Kooperativa Pojišťovna, a.s., VIG
 
   9.30 – 10.15
   Pracovněprávní spory mohou ovlivnit hospodaření firmy
          JUDr. Radovan Bernard, Bernard Legal
 
10.15 – 10.45  přestávka na kávu
 
   10.45 - 11.45
    Lidé jako firemni zdroje? Zaměstnanci a ekonomika
           Dr. Tomáš Sedláček
 
   12.00 – 13.00 oběd
   13.00 – 14.00
   Slavnostní hodinka - 20. let Klubu personalistů ČR, o. s.
                 Předávání pamětních listů přítomným hostům * Prezentace z historie Klubu
                 Panelová diskuse vedená moderátorem konference
 
     14.00 – 14.30 přestávka na kávu
 
   14.30 – 16.00
   odpolední blok Inspirace
 
         Na závěr – jako vždy losování o knižní a další hodnotné ceny.                            
Změna programu vyhrazena
 
V průběhu konference probíhá  veletrh personálního sw
 
 
Vložné:    
Pro členy Klubu …………………………..     2.500 Kč
                          Pro ostatní        ……………………………..  3.500 Kč
                          Druhá a další osoba z jedné firmy ………..  2.000 Kč
 
 

Komentáře