Partneři


Edumenu

Vzdělávací portál obsahující rozsáhlé databáze vzdělávacích kurzů a školení, studií na školách, konferencí a kongresů, konferenčních a seminárních prostor a personálních informačních systémů.
www.edumenu.cz

Firemní sociolog

Společnost se zabývá odborným poradenstvím vedení a vztahů ve firmě, pořádáním školení pro firmy, veřejných seminářů a akcí, diagnostikou a výzkumy a publikační činností ve formě článků na firemním webu i v odborném tisku a knižních publikací.
www.firemnisociolog.cz

Grada Publishing, a.s.

Nakladatelství odborné literatury s 25letou tradicí a největším počtem vydávaných titulů v téměř 30 oborech a 90 edičních řadách. V nabídce jsou tituly z oblasti práva, ekonomie, financí a účetnictví, managementu, psychologie, architektury, stavebnictví, technických oborů či publikace se zdravotní tématikou.
www.grada.cz

Management Press

Přední české nakladatelství odborné literatury založené v roce 1994 je členem skupiny Albatros Media, a.s. Zaměřuje se na vydávání odborné literatury pro manažery, podnikatele, ekonomy, finančníky, poradce v řízení a podnikání, podnikové personalisty a učitele a studenty těchto specializací.
www.mgmtpress.cz

Národní vzdělávací fond

Obecně prospěšná společnost činná od roku 1994, jejímž cílem je podporovat restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem České republiky. Poskytuje služby v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání. Podílela se na přípravě i implementaci evropských programů na rozvoj služeb zaměstnanosti, podporu odborného vzdělávání a zaměstnanosti v ČR (Phare, EQUAL, Leonardo da Vinci, ESF), včetně metodické přípravy i řízení několika grantových schémat. Od počátku své existence se NVF podílel na koncipování strategických dokumentů na národní úrovni, např. na Strategii reformy veřejné správy (MV ČR), Strategii rozvoje lidských zdrojů v ČR (vláda ČR) nebo na Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT).
www.nvf.cz

Studie Best Employers

Studie Best Employers Česká republika, zpracovávaná společností Aon Hewitt, poskytuje svým klientům jedinečné údaje, s jejichž pomocí mohou zjistit, jak efektivní je jejich společnost ve vytváření stimulujícího pracovního prostředí pro zaměstnance. Již od roku 2003 vyhlašujeme každý rok žebříček nejlepších zaměstnavatelů podle hodnocení zaměstnanců, kde jsou vítězné společnosti oceněny titulem “Best Employer”.
www.BestEmployers.cz