ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

30. 08. 2016

Tento seminář, který je sekcí pro severozápad Klubu personalistů ČR připraven v rámci měsíčních setkávání personalistů se bude konat již 15. září 2016 v Chomutově.

Celou přihlášku, včetně pokynů a výše ceny je možno stáhnout - ZDE